Get Adobe Flash player

พลโท ธารา พูนประชา

พลตรี อารมย์ ขุนภาษี

การจัดการความรู้ ศพม.

วันอังคาร 14 เม.ย. 63 เวลา 1000 – 1130 กรมแพทย์ทหารบก ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า 
จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านโควิด-19 ด้วยการประชาสัมพันธ์เรื่องล้างมือ และแจกจ่ายแอลกอฮอล์
ให้แก่ประชาชนทั่วไป ณ บริเวณป้ายรถเมล์อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

 

 229792

 

 

229779

 

229787

 

 

 

 

 

 

ศูนย์อำนวยการแพทย์ พระมงกุฏเกล้า