Get Adobe Flash player

พลโท วิสุทธิ์ ศรีจันทราพันธุ์

พลตรี เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์

การจัดการความรู้ ศพม.

     พบ. (กกร.พบ.) แจ้งให้ทราบว่า กร.ทบ. แจ้งว่า ผบ.ทบ. กรุณาอนุมัติให้ ทบ. ปรับปรุงคู่มือแนวทางปฏิบัติของ ทบ. ในการในการสนับสนุนการเลือกตั้ง พ.ศ.2561 สำหรับให้ นขต.ทบ. ได้ยึดถือปฏิบัติเป็นกรอบแนวทางสนับสนุนการเลือกตั้งในทุกระดับ พร้อมทั้งมอบอำนาจให้ผู้เกี่ยวข้องในการอนุมัติการสนับสนุนการเลือกตั้งในระดับต่าง ๆ ...อ่านต่อ

 

1683-1

ศูนย์อำนวยการแพทย์ พระมงกุฏเกล้า