Get Adobe Flash player

พลโท วิสุทธิ์ ศรีจันทราพันธุ์

พลตรี เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์

การจัดการความรู้ ศพม.

เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๑ พล.ท. วิสุทธิ์  ศรีจันทราพันธุ์ ผอ.ศพม. เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสา ฯ

“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ สวนพญาไทภิรมย์

201Untitled-1 207Untitled-1
202Untitled-1 203Untitled-1
204Untitled-1 206Untitled-1

ศูนย์อำนวยการแพทย์ พระมงกุฏเกล้า