Get Adobe Flash player

พลโท สายัณห์ สวัสดิ์ศรี

พลตรี ปราโมทย์ อิ่มวัฒนา

การจัดการความรู้ ศพม.

พล.ท.สาโรช เขียวขจี ผอ.ศพม.นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและทหารกองประจำการ สังกัด ศพม., รพ.รร.6, สพธ.
และ สวพท. ทำกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" พร้อมกันกับประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ เพื่อน้อมเกล้าฯ
ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 89 พรรษา
5 ธันวาคม 2559 ณ ลานหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.รร.6 เมื่อ 22 พ.ย.59

ศูนย์อำนวยการแพทย์ พระมงกุฏเกล้า