Get Adobe Flash player

พลโท วิสุทธิ์ ศรีจันทราพันธุ์

พลตรี เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์

การจัดการความรู้ ศพม.

เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๖๑ พล.ท. วิสุทธิ์  ศรีจันทราพันธุ์ ผอ.ศพม. เป็นประธานในพิธีเปิด

"การฝึกปฏิบัติการหยกพิรารักษ์"  ของ นรพ.วพบ. 

 181227  181227.2
 181227.4  181227.5
 181227.6  181227.3

ศูนย์อำนวยการแพทย์ พระมงกุฏเกล้า